osvědčení České advokátní komory č. 00476
let poskytování právních služeb      1990 -Poskytované právní služby

Veškerá smluvní a další agenda podle (nového) občanského zákoníku

zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Právní servis pro obchodní společnosti a družstva

zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zastupování při zápisech do veřejných rejstříků

zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zastupování v řízeních při zápisech do katastru nemovitostí

zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Poznámka: všechny zákony (autentické znění) jsou na
aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.

Dále zastupování v řízeních:

  • o přestupcích včetně dopravních
  • správních (stavební a další)
  • před soudy všech stupňů
  • o Ústavních stížnostech

Mimosoudní vyřízení věci:

Mimosoudní vyřízení věci je v zájmu všech stran sporu (i kterékoliv fázi soudního řízení), ať z důvodu finančních, časových, ale i zdravotních. Řešení věci soudní cestou je vždy považováno za krajní řešení, po vyčerpání všech možností mimosoudního vyřízení.

Poznámka: v případě, že z kapacitních nebo jiných důvodů (specializace) nebude možné poskytnout požadované právní služby, bude Vám doporučen vhodný postup (jiný konkrétní advokát).